Έχετε κάποια ερώτηση;

Ασθένειες Εσπεριδοειδών

34364

Δείτε εδώ το Δελτίο Γεωργικών Προειδοποιήσεων του Περιφερειακού Κέντρου Προστασίας Φυτών & Ποιοτικού Ελέγχου Αχαΐας για τα εσπεριδοειδή.

Πηγή: ΥΠΑΑ