Έχετε κάποια ερώτηση;

Γεωργικές Προειδοποιήσεις για την Πιπεριά & το Αμπέλι

34386

Δείτε παρακάτω τα Δελτία Γεωργικών Προειδοποιήσεων των κατά τόπους Περιφερειακών Κέντρων Προστασίας Φυτών & Ποιοτικού Ελέγχου για την πιπεριά και το αμπέλι.

Πηγή: ΥΠΑΑΤ