Έχετε κάποια ερώτηση;

Πληρωμές από τον ΟΠΕΚΕΠΕ (1 & 4/8/14)

34388

Στις 04/08/2014 έγινε η παρακάτω πληρωμή Αγροτικής Ανάπτυξης: 1)Μέτρο 132 Συμμετοχή Γεωργών σε συστήματα για τη ποιότητα Τροφίμων σε 18 δικαιούχους και ποσό 16.618,43€.

Στις 01/08/2014 έγιναν οι παρακάτω πληρωμές Αγροτικής Ανάπτυξης:1)Μέτρο 511 ΄Εξοδα μετακινήσεων λοιπού προσωπικού,σε 4 δικαιούχους και ποσό 529.89€, 2)Μέτρο 221 Δάσωση γεωργικών γαιών,σε 6 δικαιούχους και ποσό 1.300,09€.
Πηγή: ΟΠΕΚΕΠΕ