Έχετε κάποια ερώτηση;

Πληρωμές ΟΠΕΚΕΠΕ 5 & 6/8/14

34402

Στις 06/08/2014 έγιναν οι παρακάτω πληρωμές Αγροτικής Ανάπτυξης: 1)Μέτρο 144 Αναδιάρθρωση Καπνού,σε 1.034 δικαιούχους και ποσό 503.394,18€, 2)Μέτρο 221 Δάσωση γεωργικών γαιών,σε 306 δικαιούχους και ποσό 228.930,60€.

Στις 05/08/2014 έγιναν οι παρακάτω πληρωμές Αγροτικής Ανάπτυξης: 1)Μέτρο 511 Οδοιπορικά ΕΓΤΑΑ, σε 10 δικαιούχους και ποσό 4.618,61€, 2)Μέτρο 132 Συμμετοχή Γεωργών σε συστήματα για τη ποιότητα Τροφίμων σε 1 δικαιούχο και ποσό 1.700,00€, 3)Μέτρο 121 Σχέδια Βελτίωσης,σε 7 δικαιούχους και ποσό 184.224.30€
Πηγή: ΟΠΕΚΕΠΕ